Øresundsbron har betalt av den första miljarden

Øresundsbron har nu betalt av den första miljarden på skulden för brobygget. Det visar Øresundsbro Konsortiets bokslut för 2008. Den räntebärande nettoskulden var som högst år 2003 med 19.934 miljoner DKK. Vid det senaste årsskiftet var skulden 18.930 miljoner DKK.

Det är dock fortfarande en lång väg att gå innan hela skulden är betald. Med nuvarande prognos för realränta och trafikutveckling är skulden betald år 2034.

- De första åren ökade skulden helt enligt planerna eftersom det tog tid innan trafiken och inkomsterna ökade tillräckligt mycket, säger Øresundsbrons finansdirektör Kaj V. Holm.

- Men från och med 2004 har vi betalat av varje år. År 2008 blev skuldminskningen 310 miljoner DKK.

Øresundsbrons intäkter ska också räcka till att återbetala lånen som ägarbolagen A/S Øresundoch Svedab har tagit för att finansiera landanslutningarna i Danmark och Sverige.
green button hover left green button hover right gray button hover left gray button hover right gray reverse button hover left gray reverse button hover right