Priser for privatkunder

Priserne er per tur og angivet i danske kroner (DKK) inklusiv 25 procent moms.
Bil op til 6 meter
BroPas1   158,00
ØresundPendleren2, enkelttur 1-16 og 51-   158,00
ØresundPendleren2, enkelttur 17-50   34,00
Kontantbillet   375,00
EasyGo på Øresundsbron   356,25
10-turskort - kortet koster 2.570 3   257,00

Autocamper over 6 meter, bil op til 6 meter med anhænger/campingvogn eller bil 6-9 meter4
BroPas 1   316,00
Kontantbillet    750,00
EasyGo på Øresundsbron    750,00
10-turskort - kortet koster 2.570 3    514,00

Motorcykel
BroPas 1   71,00
Kontantbillet   190,00
EasyGo på Øresundsbron   190,00
10-turskort - kortet koster 1.420 3              142,00


1) Aftalen BroPas omfatter et løbende årsabonnement til 285,00 DKK.

2) Aftalen ØresundPendleren omfatter et løbende årsabonnement til 285,00 DKK.

3) Når du køber et 10-turskort, betaler du for alle 10 ture, altså 2.570/1.420 DKK. Kortet er gyldigt i et år fra første klip. Hvis du ikke når at benytte alle klip på kortet, refunderes kortets pris fratrukket kontantprisen for de brugte klip - dog senest 12 måneder efter kortets udløb. Refundering sker mod et administrationsgebyr på 50 DKK ved henvendelse til Øresundsbrons Kundecenter.

4) Hvis bilen er over 6 meter, og den samlede længde af bil og anhænger/campingvogn er over 9 meter, betales efter længde - se priserne under Erhverv


Hvilke kort og valutaer?

På Øresundsbron kan du bruge kontanter eller betalingskort. Det er lidt forskelligt fra situation til situation, hvad vi modtager.

Se godkendte betalingsmidler
 
Tjek dit 10-turskort
Indtast nummeret på dit kort og se udløbsdato samt resterende antal ture.
Vis
green button hover left green button hover right gray button hover left gray button hover right gray reverse button hover left gray reverse button hover right