Priser for privatkunder

Priserne er per tur og angivet i danske kroner (DKK) inklusiv 25 procent moms.
Bil op til 6 meter
  SmutTur5  
BroPas1 100,00 158,00
ØresundPendleren2, enkelttur 1-16 og 51- 100,00 158,00
ØresundPendleren2, enkelttur 17-50   34,00
Kontantbillet   345,00
EasyGo på Øresundsbron   327,75
10-turskort - kortet koster 2.570 3   257,00

Autocamper over 6 meter, bil op til 6 meter med anhænger/campingvogn eller bil 6-9 meter4
  SmutTur5  
BroPas 1 200,00 316,00
Kontantbillet    690,00
EasyGo på Øresundsbron    690,00
10-turskort - kortet koster 2.570 3    514,00

Motorcykel
  SmutTur5  
BroPas 1 50,00 71,00
Kontantbillet   180,00
EasyGo på Øresundsbron   180,00
10-turskort - kortet koster 1.420 3              142,00


1) Aftalen BroPas omfatter et løbende årsabonnement til 285,00 DKK.

2) Aftalen ØresundPendleren omfatter et løbende årsabonnement til 285,00 DKK.

3) Når du køber et 10-turskort, betaler du for alle 10 ture, altså 2.570/1.420 DKK. Kortet er gyldigt i et år fra første klip. Hvis du ikke når at benytte alle klip på kortet, refunderes kortets pris fratrukket kontantprisen for de brugte klip - dog senest 12 måneder efter kortets udløb. Refundering sker mod et administrationsgebyr på 50 DKK ved henvendelse til Øresundsbrons Kundecenter.

4) Hvis bilen er over 6 meter, og den samlede længde af bil og anhænger/campingvogn er over 9 meter, betales efter længde - se priserne under Erhverv

5) SmutTursprisen gælder på hverdage ved afrejse mellem kl. 17-24, samt hele døgnet i weekenden og på helligdage. Gælder kun når hjemrejsen foretages inden for seks timer efter afrejse.
Læs mere om SmutTursrabatten
Tjek dit 10-turskort
Indtast nummeret på dit kort og se udløbsdato samt resterende antal ture.
Vis
green button hover left green button hover right gray button hover left gray button hover right gray reverse button hover left gray reverse button hover right