Priser for privatkunder

Priserne er per tur og angivet i danske kroner (DKK) inklusiv 25 procent moms.
Bil op til 6 meter
  SmutTur*****  
BroPas* 100,00 156,00
ØresundPendleren**, enkelttur 1-16 og 51- 100,00 156,00
ØresundPendleren**, enkelttur 17-50   33,00
Kontantbillet   335,00
EasyGo på Øresundsbron   318,25
10-turskort - kortet koster 2.460 ***   246,00

Autocamper over 6 meter, bil op til 6 meter med anhænger/campingvogn eller bil 6-9 meter****
  SmutTur*****  
BroPas* 200,00 312,00
Kontantbillet    670,00
EasyGo på Øresundsbron    670,00
10-turskort - kortet koster 2.460 ***    492,00

Motorcykel
  SmutTur*****  
BroPas* 50,00 70,00
Kontantbillet   175,00
EasyGo på Øresundsbron   175,00
10-turskort - kortet koster 1.380 ***               138,00


*) Aftalen BroPas omfatter et løbende årsabonnement til 280,00 DKK.

**) Aftalen ØresundPendleren omfatter et løbende årsabonnement til 280,00 DKK.

***) Når du køber et 10-turskort, betaler du for alle 10 ture, altså 2.460/1.380 DKK. Kortet er gyldigt i et år fra første klip. Hvis du ikke når at benytte alle klip på kortet, refunderes kortets pris fratrukket kontantprisen for de brugte klip - dog senest 12 måneder efter kortets udløb. Refundering sker mod et administrationsgebyr på 50 DKK ved henvendelse til Øresundsbrons Kundecenter.

****) Hvis bilen er over 6 meter, og den samlede længde af bil og anhænger/campingvogn er over 9 meter, betales efter længde - se priserne under Erhverv

*****) SmutTursprisen gælder indtil 31. maj 2014 på hverdage ved afrejse mellem kl. 17-24, samt hele døgnet i weekenden og på helligdage. Gælder kun når hjemrejsen foretages inden for seks timer efter afrejse. Læs mere om smuttursrabatten
 
Tjek dit 10-turskort
Indtast nummeret på dit kort og se udløbsdato samt resterende antal ture.
Vis